බණ්ඩාරවෙල වාණිජ මධ්‍යස්ථානය

බණ්ඩාරවෙල වාණිජ මධ්‍යස්ථානය යනු බණ්ඩාරවෙල පිහිටි අලෙවිසැලකි. එය ශ්‍රී ලංකාවේ අලෙවිසැල් 88 න් එකකි. බණ්ඩාරවෙල වාණිජ මධ්‍යස්ථානයේ ලිපිනය ධර්මවිජය මාවත, බණ්ඩාරවෙල, ශ්‍රී ලංකාව වේ. බණ්ඩාරවෙල වාණිජ මධ්‍යස්ථානයේ වෙබ් අඩවිය https://lankanames.lk/search-listings වේ. බණ්ඩාරවෙල වාණිජ මධ්‍යස්ථානය 94572222275 අංකයෙන් සම්බන්ධ කර ගත හැක. බණ්ඩාරවෙල වාණිජ මධ්‍යස්ථානය කාර්යබහුල ප්‍රදේශයක පිහිටා ඇති අතර අපි එය අවට ස්ථාන 324ක් වත් Srilanka-Places.com හි ආවරණය කරන්නෙමු. බණ්ඩාරවෙල වාණිජ මධ්‍යස්ථානය වෙබයේ සමාලෝචකයින් 711ක් විසින් 4 (තරු 5න්) ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇත.

ආරුක්කු නවයේ පාලම ශ්‍රී ලංකාවේ පාලමකි.

ග්ලෙන් ඇල්ල

ග්ලෙන් ඇල්ල යනු නගරයේ වඩාත් හොඳින් නැරඹූ සහ සුප්‍රසිද්ධ දිය ඇලි වලින් එකකි. දිය ඇල්ලට යන මාර්ගය කඳු නැගීම සඳහා අවස්ථා කිහිපයක් ලබා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ හපුතලේ දඹතැන්නේ තේ කර්මාන්ත ශාලාව

දඹතැන්නේ තේ කර්මාන්ත ශාලාව හපුතලේ අසල පිහිටා ඇත,